Autoškola Skalka - Třebíč

Rodinné prostředí - dobré ceny - kvalitní auta

Normální kurz

- délka přibližně 2 - 3 měsíce

- je nejlevnější variantou kurzu

- výuka teorie probíhá ve větších skupinách

- možnost určit si místo nástupu na jízdu jen když to aktuální situace dovoluje

Individuální kurz

- zkrácená délka podle možností a schopností žadatele
- individuální přístup

- přednost při plánování jízd

- možnost určit si místo nástupu na jízdu

- cena závisí na konkrétních požadavcích žadatele

---
Autoškola Skalka, 2007.
Design a Html: Mirek Kaňka, mirekkanka@seznam.cz; Ilustrace: Ondřej Madeja, madys@seznam.cz